Faq — Vanliga frågor

Fråga: Hur länge lyser lampan?
Svar: Livslängden är minst 2000 timmar.

Fråga: Vad är fluorescens?
Svar: Fluorescens innebär att vissa ämnen, då de bestrålas med kortvågiga strålar (UV-ljus) utstrålar ljus, som upphör nästan samtidigt med bestrålningen. Om ljusutstrålningen fortsätter en mätbar tid därefter kallas fenomenet fosforescens.