Släck ljuset och se!
Organiskt material, kemikalier och många andra ämnen är fluorescerande och lyser upp med UV-ljus.
UVA T68_new4


UVA-CleanFinder™
Avslöjar bristande hygien!
- UV-ljus hittar de organiska resterna i mejeri- och livsmedelsindustrin.
- UV-ljus kan användas för effektiv kontroll av rengöring och hygien i processutrustning, produktionslokaler, toaletter, idrottsanläggningar, etc.
- UV-ljus underlättar också hygienisk design av processutrustning.
- UV-ljus underlättar kontroll av hygien i sjukhus och inom den övriga vårdsektorn.
- UV-ljus kan användas till kontroll av fogmassa för kakel och klinker.

UVA-MoldFinder™
Avslöjar mögelväxt i byggkonstruktioner!
mold_1.2
mold_2.2

UVA-LeakFinder™
Hittar läckage i kylsystem, vattenledningar och fjärrvärmesystem!

UVA-CrackFinder™
Avslöjar sprickor vid icke-förstörande provning (NDT)!

UVA-CrimeFinder™
Hittar bevis vid brottsplatsundersökningar!

--------------------------------------------------
Capio S:t Görans i Stockholm , Centralsjukhuset i Karlstad, Lasarettet i Ystad, Sunderby sjukhus, Boden/Luleå, Universitetssjukhuset i Umeå, Haugesunds sjukehus i Norge, Hvidovre Hospital i Köpenhamn, Sjukhuset Orton i Helsingfors använder, Centralsjukhuset i Kristianstad/ RöntgenÖst/Ystad, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, Kuopio sjukvårdsdistrikt i Finland använder numera UVisable® UV-lampor i arbetet med att förenkla, effektivisera och säkra hygienarbetet.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Sveriges Television visade den 25 november 2008 i Rapports sändning kl 19.30 ett reportage från Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. Där använder man en UV-lampa, UVisable® T68, i sitt arbete med hygien och rengöring.
--------------------------------------------------
-------------------------------------------------
UVisable® UV-lampa användes i TV4:s program Rent hus. Med hjälp av UV-ljus kunde man snabbt, enkelt och säkert hitta smutsen.
-------------------------------------------------

Vilber Lourmat Germany

Wielandstraße 2
88436 Eberhardzell
Tel: +49 (0)7355-931380
Fax
: +49 (0)7355-931379
E-post: info@vilber.de
Hemsida: www.vilber.de