Säkra kvaliteten innan produktionen startar

Det är alltid bättre att förebygga bakteriologiska problem än att akut behöva åtgärda dem.

Med en löpande kontroll av rengöringen kan man alltid hitta bakteriologiska fällor i tid. Det är restbeläggningarna som lyser (fluorescerar). Om det inte finns några beläggningar finns det ingen fluorescens. Med UVisable® kan man därmed enkelt säkerställa den hygieniska standarden innan produktionen startar. Istället för att vänta på svaret från en vanlig analys kan produktionspersonalen få svaret momentant.

UVisable® är ett värdefullt verktyg för att dagligen kontrollera hygienen och hitta problemen. Det kan bli dyrt om hygienen inte är på topp. Därför är det av största vikt att vara uppmärksam på potentiella felkällor. Med UV-ljus (UVA) är det nu möjligt att snabbt kontrollera den hygieniska standarden i lokaler och produktionsutrustning.


UVisable® gör hygienkontrollen


• Snabb

• Enkel

• Momentan

• Billig

• Pedagogisk

• Opartisk