Varmista laatu ennen tuotannon aloittamista

On aina parempi estää bakteriologisia ongelmia kun ryhtyä toimenpiteisiin akuutissa tilanteessa.

Jatkuvalla puhtaustarkkailulla voidaan aina ajoissa löytää bakteriologiset ansat. Epäpuhtautta osittavat jäämät loistavat (fluorisoivat) puhdistetuilla pinnoilla. Ilman jäämiä ei myös ole fluoresenssiä. UVisable® lampun avulla voidaan näin ollen helposti varmistaa tuotantovälineiden ja –tilojen bakteriologista laatua ennen tuotannon aloittamista. Sen sijaan että henkilökunta odottaisi analyysitulosten valmistumista on vastaus saatavissa välittömästi.

UVisable® on arvokas työkalu päivittäisessä hygieniatarkkailussa ja ongelmien etsinnässä. Puutteellinen hygienia voi tulla kalliiksi. Tämän vuoksi on tärkeä kiinnittää huomiota mahdollisiin virhelähteisiin. UV-valon (UVA) avulla voidaan nyt nopeasti selvittää tuotantotilojen ja tuotantolaitteiston hygieenistä tasoa.UVisable® menetelmän avulla hygieniakontrolli on


• Nopea

• Helppo

• Tulos heti saatavana

• Halpa

• Havainnollinen