Användningsområden

• Kontroll av rengöring inom mejeri- och livsmedelsindustri
zz Utdrag Hygienutveckling i mejeriindustrin, okt. 2004
• Kontroll av rengöring inom restauranger, storkök, hotell, renrum
• Kontroll av rengöring inom livsmedelsbutiker
• Kontroll av hygienutrymmen
• Icke-förstörande provning (NDT)
• Läckagesökning i kylsystem, hydraulsystem, motorer, karosser
• Läckagesökning vattenledningar, fjärrvärmesystem
• Läckagesökning luftfilter
• Brottsplatsundersökning
• Kvalitetskontroll: målning, limning, glasproduktion, pappersproduktion
• Mineraler
• Stöldskyddsmärkning
• Konstföremål
• Arkeologi